ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו אחד מאפיקי החסכון ארוך טווח האמור לספק לנו קצבה חודשית בגיל הפרישה על ידי חברת הביטוח.

ביטוחי המנהלים מנוהלים על ידי חברות הביטוח, ולמעשה כאשר אנו מצטרפים לביטוח מנהלים אנו כורתים הסכם עם חברת הביטוח שבמעמדו היא מצידה מבטיחה לנו קצבה לגיל הפרישה ובניהולה, ומאידך החוסך משלם לחברת הביטוח דמי ניהול.

ברוב המקרים דמי הניהול שנשלם בביטוח מנהלים יהיו יקרים יותר באופן משמעותי מדמי הניהול שנשלם בקרן הפנסיה, אך עם זאת המוצר יכול שייתן הבטחה של תשואה או מקדם המרה מובטח מיום ההצטרפות.

לכן, חשוב מאוד להתייעץ עם סוכן פנסיוני לפני שמבצעי איזשהו שינוי במוצר הקיים.

ביטוח מנהלים לשכירים

העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר) 

(התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת)

כמובן שגם בביטוחי המנהלים כמו גם בקרן הפנסיה, החל מינואר 2017, החוק מחייב כי ההפרשות מהשכר יהיו בשיעור כולל של 18.5% המורכב בצורה הבאה:
6.5% – תגמולי המעביד
6% – תגמולי העובד
6% – מרכיב הפיצויים
ובסה"כ 18.5% (מתוכם 6% על חשבון העובד)

חלקו של המעסיק חייב לכלול תשלום עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. 

המעסיק חייב לרכוש ביטוח זה במסגרת ביטוח המנהלים אף אם כתוצאה מכך ייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעבר ל-6.5%, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה על 7.5% מהשכר.

(ניתן להגדיל ולשפר את רמת הכיסוי באובדן כושר עבודה ולרכוש כיסויים כגון: פרנצ'יזה, הגדרת עיסוקי ספציפי ועוד..)

ביטוח מנהלים לעצמאים

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16.5% מהכנסתו השנתית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו

לא מעט מציבור החוסכים לא מבין במוצרי החסכון הפנסיוני ובזכויות המגיעות לו.
בדיוק בשביל זה נועד הסוכן הפנסיוני – על מנת להבטיח לציבור החוסכים את מיצוי זכויותיהם וכן עזרה בניהול התיק הפנסיוני.


מוזמנים לפנות אלינו ולתאם פגישה פנסיונית למען עתידכם!

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

נגישות