קרן השתלמות לעצמאים ושכירים

קרן השתלמות הינה מוצר חסכון הטומן בחובו הטבות מס משמעותיות.

הקרן נועדה במקור להשתלמות העובד ועם השנים נהפכה לקרן לחסכון אטרקטיבית מאוד.

עובד יכול למשוך את כספי קרן ההשתלמות במספר מקרים:

 1. לאחר 6 שנות ותק
 2. לאחר 3 שנות ותק ובתנאי שהועבד הגיע לגיל הפרישה.
 3. לאחר 3 שנות ותק וזאת לצורך מימון השתלמויות או לימודים.

בעת פדיון הכספים, לא ינוכה מס רווחי הון על הסכום הצבור וזאת בתנאי שההפקדות היו עד לתקרות ההפקדה המוטבות בחוק.

מעמד שכיר

הפרשת המעסיק אינה חובה על פי חוק, אך עם זאת, ישנם לא מעט מעסיקים ובעיקר בסקטורים מסוימים שנוהגים להפריש קרן השתלמות לעובדים.

עובד שכיר שהמעסיק שלו לא מעוניין לפתוח לו קרן השתלמות, אינו יכול לפתוח קרן השתלמות לעצמו ואינו יכול להפקיד לעצמו לקרן השתלמות.

קרן השתלמות הינה לפי מעסיק.

כלומר,

עובד פלוני שעובד בחברת א' ומזה שלוש שנים שהמעסיק מפריש לו לקרן השתלמות, עוזב ועובר לחברה ב' בה המעסיק מעוניין להפריש לפלוני קרן השתלמות, ייאלץ לפתוח רן השתלמות חדשה עם ותק חדש ולא יכול לאחד בין קרנות ההשתלמות, שהרי קרן ההשתלמות הינה לפי מעסיק.

ישנה אפשרות להחיל את ותק הקרן השתלמות ה"ישנה" יותר (במידה ונזילה) על קרן ההשתלמות החדשה יותר במידה והעובד מעוניין לפרוע את 2 קרנות ההשתלמות ולא לשלם קנס של שבירת הקרן הלא נזילה.

ישנם סקטורים המחויבים על פי צו הרחבה להפקדה לקרן השתלמות, כגון עובדי חברת שמירה ואבטחה, תחזוקה וניקיון, קרן השתלמות לעובדי הוראה ועוד..

תקרות ההפרשה לקרן השתלמות לעובד שכיר(לא עובדי הוראה)

"משכורת קובעת" מרבית
שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה – 15,712 ₪ 

תקרת הפרשת המעסיק – עד 7.50% מהשכר ולא יותר מפי 3 מחלקו של העובד.

כלומר, מקסימום ההפרשה יכול להיות 7.50% חלק המעסיק ו- 2.50% חלק העובד.

ניתן לבצע גם בחלוקה אחרת כל עומדים בתנאים הנ"ל. (לדוגמא, 5% עובד, 5% מעסיק)

במילים אחרות, ההפרשה המקסימלית החודשית שמעסיק יכול להפריש לעבוד יחד עם העובד היא עד 10% מהשכר הקובע, היינו עד 1,571.20 ₪ בחודש, ועד ל 18,854.40 ₪ בשנה.

מעמד שכיר בעל שליטה

שכיר בעל שליטה יכול שהחברה שבבעלותו תפקיד לעצמו ב – 2 דרכים:

 1. בתור "שכיר בעל שליטה" – 6% מתקרת השכר המוטבת –
  כלומר 15,712 ₪ X 6% = 943 ₪ 

החברה תקבל הכרה מלאה בכל ההוצאה. ה"עובד" יקבל פטור מס רווחי הון מלא על כל ההפקדה.

 1. בתור "שכיר רגיל" – 10% מתקרת השכר המוטבת –
  כלומר 15,712 ₪ X 10% = 1,571.20 ₪

החברה תקבל הכרה רק על תקרת ההפרשה בתור שכיר בעל שליטה וההפרש בין הסכומים לא יוכר כהוצאה לחברה.

ה"עובד" יקבל פטור מס רווחי הון מלא על כל ההפקדה.

להלן תקרת ההפקדות החודשיות:

שכרהפרשת המעסיקהפרשת עובדסה"כ ההפרשה חודשיתתקרת ההפקדה
אופציה א –
"שכיר בעל שליטה"
4.50%1.50%6%943 ₪
אופציה ב' –
"שכיר רגיל"
7.50%2.50%10%1,571.20 ₪

כלומר, בתור שכיר בעל שליטה, ההפקדה השנתית סה"כ תגיע לסך של 11,316 ₪ 

בעוד שבתור הפקדה לשכיר רגיל ההפקדה שנתית תהיה סה"כ 18,854.40 ₪ 

מעמד עצמאי

"עצמאי" יכול להפקיד לעצמו לקרן השתלמות וליהנות מ-2 הטבות מס משמעותיות:

 1. ניכוי מס על ה"הכנסה הקובעת"
 2. פטור מס רווחי הון על ה"הפקדה המוטבת" לעצמאי.

הכנסה קובעת משוקללת שבגינה עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות וליהנות מניכוי המס בשיעור 4.5% לפי סעיף 17 הינה 270,000 ₪ בשנה – כלומר 12,150 ₪ בשנה.

תקרת ההפקדה המוטבת לעצמאי לקרן השתלמות על מנת ליהנות מפטור על מס רווחי הון הינה 18,960 ₪ בשנה.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס/ ו/או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

נגישות